Kim jest i czym się zajmuje zarejestrowany agent Delaware (registered agent)?

Osoby spoza Delaware, które chcą założyć tam firmę muszą, jak wskazuje prawo Delaware, posiadać zarejestrowanego agenta (registered agent) z tego stanu. Zarejestrowany agent działa jako pierwszy założyciel, składa wymagane dokumenty i pozostaje agentem firmy przez cały okres jej istnienia. Agent ma prawo dokonywać zmian w dokumentach rejestrowych firmy, może np. pomagać we wprowadzaniu zmian w ilości udziałów, zmianie adresu rejestrowego, zmianie nazwy, pomagać w zamknięciu firmy etc. Jest to osoba (lub firma) wyasygnowana do otrzymywania i wysyłania dokumentów prawnych w imieniu podmiotu biznesowego. Otrzymuje on oficjalne powiadomienia, włączając w to pozwy czy informacje o zaległościach w podatku stanowym.

Czy oprócz abonamentu spółka musi opłacać jakieś dodatkowe koszty urzędowe? 

Nie, w naszym abonamencie zawarte są wszystkie roczne opłaty urzędowe (adres firmowy, registered agent fee, franchise tax, etc).
Czy spółka w Delaware jest zobowiązana do płacenia ZUS lub VAT?
Spółki są podmiotami prawnymi i nie podlegają opłatom do ZUS. W USA nie ma podatku VAT.
Co z VATem na fakturach wystawionych przez spółkę LLC ?
Kontrahent w Polsce, który otrzymał fakturę bez doliczonego przez firmę podatku VAT może ją zaksięgować jak każdą inną fakturę. Musi sam doliczyć do niej VAT i od razu go odliczyć. Podatek z VAT z takiej faktury zeruje się.
Czy firma z Delaware może funkcjonować i obsługiwać klientów w Polsce?
Tak. Firma z Delaware może też dokonywać zakupów w Polsce oraz posiadać konto w polskim banku. Faktury mają pełną wartość księgową w Polsce, czyli nabywca może je wliczyć w swoje koszty uzyskania przychodu.
Czy spółka LLC musi posiadać jakiś kapitał początkowy?
Absolutnie nie.
Czy właściciel odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki?
Nie. Spółka LLC podobnie jak spółka z o.o. odpowiada tylko majątkiem firmowym
Czy wszystkie opłaty stanowe są zawarte w pakietach?
Tak, wszystkie opłaty roczne wymagane dla stanu Delaware oraz opłata dla agenta jest wliczona w cenę pakietu/abonamentu rocznego.
Czy założenie firmy w Delaware wymaga konieczności wyjazdu do USA?
Absolutnie nie, wszystkie formalności mogą Państwo załatwić bezpośrednio z nami kontaktując się elektronicznie lub telefonicznie.
Jakie końcówki nazw są akceptowane dla spółki LLC z Delaware?
Są to tylko: LLC, L.L.C, Limited Liability Company. Nazwa spółki nie może zawierać słów: Bank, Trust, University lub College. W Delaware dozwolone są słowa Association czy Institute.
Czy spółka LLC może posiadać udziały w polskiej spółce?
Oczywiście. Spółka może mieć udziały w polskiej spółce, może być także komplementariuszem lub komandytariuszem w spółce komandytowej.
Jakie są koszty zamknięcia spółki LLC?
Należy uregulować franchise tax za poprzedni rok kalendarzowy i obecny. Następnie wnieść o Certificate of Cancellation. Kosztuje on 700$.
Czy spółka LLC może posiadać majątek na terenie Polski?
Tak, może być właścicielem nieruchomości oraz ruchomości (np. parku maszynowego, floty).
Czy można zmienić nazwę spółki?
Tak, taka operacja kosztuje 700$.
Czy spółka musi mieć w zarządzie rezydenta z USA?
Nie musi.
PACBC LLC
3 Germay Dr, Unit 4 #1162
19804 Wilmington DE

biuro@pacbc.com

pn-pt
9:00 – 17:00 czasu polskiego
8:00 – 11:00 czasu 
New York